Την Τετάρτη 26 Ιουλίου η Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Κ.Ο.Χ.

Την Τετάρτη 26 Ιουλίου είναι ορισμένη η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης που θα γίνει στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (Αίθουσα Cyta- Ευ Αγωνίζεσθαι) στις 7.30μμ.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Επαναληπτική Συνέλευση ορίζεται στον ίδιο τόπο την ίδια ημερομηνία στις 7.45μμ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
  2. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
  3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
  4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ