ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΧ 2016-2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΤΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Τ: 99607777
F: 22449817
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

T: 99685033
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Τ: 99664896
F: 22887650
ΤΑΜΙΑΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

 Τ: 99486734
ΜΕΛΟΣΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Τ: 99644535
F: 22401971
ΜΕΛΟΣΚΥΠΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τ: 99447390
F: 25336328
ΜΕΛΟΣΚΩΣΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ  Τ: 99 510857
F: 22481764